fbpx

Miksi PT -koulutuksessa opetellaan käsinseisontaa? 

Personal Trainer Akatemia lienee ainoa PT-koulutus Suomessa, joka opettaa käsinseisontaa osana PT-koulutusta. Aiheellinen kysymys kuuluu, miksi käsilläseisonta on yksi osa PTA:n Kehonpainoharjoittelu- jaksoa, vaikka sen rooli PTn työssä saattaa olla melko harvinainen? Tässä artikkelissa avataan hieman sitä miksi käsinseisonta on loistava taito oppia ja mitä fyysisiä hyötyjä sen harjoittelu tuo mukanaan. 

Taidon oppiminen on yksilöllinen prosessi

Tänä päivänä tiedetään että ihminen kykenee oppimaan uusia taitoja läpi elämän. Uusien taitojen oppiminen on aivojen terveyden kannalta suotuisaa ja liikkumisen näkökulmasta juuri opitut taidot ovat ne, joiden kautta siirtovaikutus muuhun tekemiseen on kaikkein  suurin. Esimerkiksi voima ja notkeus ovat spesifejä kykyjä joissa siirtovaikutus on vähintäänkin kyseenalainen keskustelunaihe. 

Toisin sanoen kun opit kävelemään, taito kävellä mahdollistaa kävelyn monissa erilaisissa tilanteissa(mm. eri nopeus, erilainen maasto ja erilainen ympäristö ylipäätään). Ilman tätä kykyä elämä olisi melko haastavaa kun jokainen asia pitäisi oppia monella eri tapaa.

Käsilläseisonta on todellisuudessa usean taidon summa

Personal Trainer Akatemian opettama malli on rakentamani systeemi, jossa yhdistyy minun omien käsinseisonta-opettajien hieman erilaisia tyylejä. Mallissa on huomioitu se, että päänsääntöisesti oppilaana on aikuinen henkilö, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta käsitasapainoilusta, tai sitä on hyvin vähän. On hyvin helppoa ohjata oppilasta, joka oppii nopeasti mutta valmentajan taidot pistetään koetukselle vasta silloin kun oppilas ei pystykään tekemään sitä mitä pyydetään. Hyvä valmentaja osaa toimia myös tilanteessa, jossa ei vielä päästä lähellekään optimaalista, mutta silti harjoittelusta tulee osata löytyy ne yksittäiset asiat jotka tukevat oppilaan kehittymistä.

Mallissa on kolmea pääteemaa, joilla oppilas lähtee matkaan:

  1. Asentomallin oppiminen
  2. Ponnistaminen 
  3. Tasapainon hallinta

Edistyneet oppilaat jatkavat luonnollisesti erilaisten haasteiden parissa, mutta oppiakseen vapaan käsinseisonnan, nämä kolme perustaitoa olisi hyvä olla hyvin hallussa.

Suora linja käsinseisonnassa 

Mikäli tavoitteena on moderni suora linja, on itse asentoa syytä opetella omana kokonaisuutena, ns. helpommassa ympäristössä. Näitä ovat mm. lattialla makuu ja seinää vasten tehdyt harjoitteet. Näiden tehtävä on lisätä ymmärrystä siitä, miten kehon asentoa kontrolloidaan. Tähän kun panostaa alussa pienen hetken, siitä on suurta hyötyä siirryttäessä pää alaspäin seinälle. Lisäksi näistä harjoitteista on hyötyä vaikka ei koskaan kässäriä aikoisi tosissaan harjoitella! 

Ponnistaminen käsinseisontaan

Koska käsinseisonta on ainakin alussa lähinnä staattista paikallaanoloa(tai siihen ainakin pyritään), ponnistaminen on käsinseisonnan kaikkein dynaamisin vaihe ja tätä tulee sen vuoksi opetella omana erillisenä taitona. 

Hyvin usein alussa koetaan erilaisia pelkotiloja, joka näkyy etenkin ylös ponnistaessa. Yksi tehtävä ponnistusten opettelussa on saada lisää luottamusta ja samalla erilaisten suojarefleksien aktiivisuutta saadaan alennettua. Ajan saatossa tilalle tulee ns. taitorefleksejä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että alussa oppilas tekee refleksinomaisesti korjausliikkeitä jotka itsessään estävät laadukkaan ponnistuksen ylös / tasapainoilun käsien varassa. 

Kun taito kehittyy, taitorefleksien avulla voidaan korjata kaatumista hallitusti ja lopuksi tulla alas hyvällä kontrollilla.  Aivan kuten jalkojen varassa ollessa. Näennäisesti staattinen asento edellyttää jatkuvaa mikrokorjaamista. Tätä ei vain tule huomioitua, sillä seisominen jalkojen päällä on erittäin pitkälle hiottu taito aikuisella ihmisellä. 

Tasapainoilu käsinseisonnassa

Miksi kässäriä ei opettele vain ponnistelemalla ylös? Kyllä tämäkin on mahdollista ja moni nuori näin tekeekin. Tämä ei missään tapauksessa ole väärin. Jos kuitenkin kyse on aikuisesta, tulee huomioida erilaiset fyysiset ja psyykkiset rajoitteet. Tämän vuoksi hieman maltillisempi eteneminen on suositeltavaa ja samalla voidaan kehittää kehon liikkuvuusominaisuuksia käsinseisonnan näkökulmasta

Lisäksi hyvin usein taitoa harjoitellaan yksin, joten avustajan käyttö ei ole aina mahdollista. Tämänkin vuoksi kaksi aikaisemmin mainittua on eritelty ikään kuin omiksi taidoiksi, jotta harjoittelu pysyisi turvallisena. Todellisuudessa kyse on tietenkin yhdestä isosta taidosta. 

Tasapainon hallinta tuntuu erikoiselta asialta, sillä meistä varmaan hyvin harva muistaa miltä se tuntui lapsena opetellessa seisomaan jalkojen varassa. Se pelottaa ja hyvin usein jopa epäilyttää silloin kun kaikki menee hyvin. Hyvä asennon hallinta on tässä vaiheessa suuri etu ja toisin kuin yleisesti luullaan, suora linja ei itse asiassa ole välttämättä se helpoin asento tasapainoilla. Todellisuudessa päinvastoin, mutta mikäli suora  linja on se mitä tavoitellaan, on hyvä pyrkiä oppia se mahdollisimman hyvin heti alussa, sillä “poisoppiminen” on hyvin haastavaa, koska keho pyrkii itselleen tuttuun asentoon ja mikäli osaat jo seistä “banaaniasennossa”, se on se asento, johon aivot ja hermosto sinua silloin pyrkii ohjata. 

Tasapaino on kyky hallita stabiliteettia(staattista ja dynaamista). Tasapaino on osa koordinaatiota ja siitä löytyy hieman lisätietoa yo. linkissä. 

Tasapainosta olisi paljonkin kirjoitettavaa, mutta koska tässä artikkelissa haluamme tuoda esille syitä miksi opetamme Personal Trainer Akatemiassa käsinseisontaa, jätetään syvällisempi pohdiskelu itse koulutukseen. 

Olkanivelen ja rintakehän liikkuvuus

Voimaa merkittävämpi tekijä käsinseisonnassa on olkanivelen liikkuvuus ja jossain määrin myös rintakehän liikkuvuus. Tukiharjoitteista löytyykin tämän vuoksi usein erilaisia venyttelyitä, mutta jo suora linja itsessään toimii loistavana asentospesifinä venytyksenä. 

Tästä on hyötyä myös harjoittelun ulkopuolella ja moni oppilas onkin löytänyt käsilläseisonnasta hoitokeinon niska- ja hartiakipuihin, sekä päänsärkyihin, jotka johtuvat kroonisesta lihasjännityksestä hartian seudulla. 

Käsilläseisonta kehittää voimaa, mutta mihin? 

Voiman rooli käsinseisonnassa on hieman ristiriitainen. Alkuun sitä tarvitsee enemmän, mutta suorien käsien varassa seisominen ei loppujen lopuksi vaadi kohtuutonta määrää voimaa verrattuna esimerkiksi käsilläseisontapunnerruksiin, joka on puolestaan paljon voimaa vaativa taitoliike.

Käsinseisonta kehittää ennenkaikkea hartiarenkaan alueen lihaksia ja lapaa tukevia lihaksia. Myös kyynärvarren lihakset vahvistuvat käsien tehdessä töitä lakkaamatta.

Etummaisten sahalihasten rooli lavanhallinnassa (käsinseisonnan näkökulmasta) on yksi esille nostamisen arvoinen asia. Myös lapaluun elevaatiossa mukana olevat lihakset vahvistuvat oikeanlaisella fokuksella. Näistä etenkin Epäkäslihaksen alaosa on isossa roolissa tässä, joka jää usein huomioimatta kun fokus on epäkkään yläosien toiminnassa. 

Myös keskivartalon lihakset vahvistuvat jossain määrin ja etenkin alussa näin tapahtuu enemmän. Kun taito on riittävän korkealla tasolla, keskivartalo on todellisuudessa hyvin rento joten voimaa se ei enää silloin kehitä. Jos siis six pack on tavoitteena, siihen löytyy helpompia ja tehokkaampia tapoja. 🙂

Haasteet synnyttävät sisäistä motivaatiota 

Yksi tärkeimpiä seikkoja uuden taidon opettelussa on mielestäni sen psykologinen vaikutus ihmiseen. Näen aniharvoin samaa lapsenomaista intoa missään muualla paitsi juuri käsilläseisontatunneilla. Tietenkin jos opettaisin vaikkapa tankotanssia, siellä uusien taitojen oppiminen aikaansaisi varmasti samanlaisia tuntemuksia.  

Uusien taitojen oppiminen ja “itsensä ylittäminen” ovat asioita, joita tulisi pyrkiä vaalia läpi elämän. Ne antavat tekemiselle suunnan (tavoite) ja luovat merkityksellisyyttä. Lisäksi uuden taidon opettelu vaatii paljon keskittymistä (huomion kohdentaminen), joka on monin verroin terapeuttisempaa kuin aivot narikkaan -hikijumppa, tai kalsarikännit raskaan työviikon päätteeksi. Kannattaa kokeilla! 

Loppuun oma henkilökohtainen kokemus:

itse valmensin jossain kohdin lähes ainostaan käsilläseisontaa. Olisin pystynyt elättämään sillä itseni lähes kokonaan. Olen myös antanut useita kymmeniä haastatteluja aiheesta kaikkii isoihin medioihin ja kirjoittanut aiheesta kirjan, sekä tehnyt suositun verkkovalmennuksen. Vaikka siis kyseessä on niche-juttu, ei se tarkoita sitä, etteikö sillä voisi luoda uraa liikunta-alalla.

Älä pelkää olla niche! 

Kiinnostaako sinua Personal Trainerin ammatti? Ole meihin yhteydessä ja jutellaan aiheesta lisää.

-Jukka Rajala

0400866072 | jukka@compactfit.com

@movementsystem


Categories: Blogi, Uncategorized

Post Your Thoughts