fbpx

PT – koulutus Helsinki

Ainutlaatuinen personal trainereiden koulutusohjelma

Koulutuksissa yhdistyy korkeatasoinen käytännön osaaminen ja laaja, uusimpaan tietoon pohjautuva teorian opiskelu.

Koulutuksemme takaa vahvan ja monipuolisen pohjan jokaiselle personal traineriksi tähtäävälle, toimien myös syventävänä koulutuksena jo alalla toimiville. 

Alalla pärjätäkseen sinun tulee pystyä erottautua massasta. Tähän kaikkein paras tapa on kyetä erikoistumaan ja siten tarjoamaan jotain ainutlaatuista.  PTA tarjoaa eväät erikoistumiseen ja ratkaisun avaimet menestyksekkääseen uraan valmentajana! 

Kenelle personal trainer koulutus sopii?

Aikaisemmille kursseille on löytänyt paljon jo alalla toimivia valmentajia, fysioterapeutteja, jooga-opettajia, lääkäreitä ja hierojia. Jokainen oppilas valitaan mukaan alkuhaastattelun pohjalta. Tärkeintä on aito halu oppia ja luoda oma ura Personal Trainerina!

Lue mitä seuraava pt-koulutus helsingissä pitää sisällään.

Virallisia standardeja noudattaen – ainutlaatuinen rakenne

Personal Trainer Akatemian koulutuspaketti on laadittu vastaamaan sisällöltään kansainvälisiä EHFA standardeja (EGF Level 4).

Tarjoamme Suomen kattavimman opetuksen monipuoliseen ja käytännönläheiseen fysiikkaharjoitteluun ja valmentamiseen, jossa korostuu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittäminen.

Koulutuksestamme valmistuu personal training -alan edelläkävijöitä perinteisen kuntosalivalmennuksen ja kestävyysharjoittelun lisäksi mm. kehonpainoharjoittelussa, sekä liikkuvuusharjoittelussa. 

PT- koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu seitsemästä kaksipäiväisestä ja yhdestä kolmipäiväisestä lähiopetusjaksosta, sekä jaksojen välissä tehtävistä harjoituksista ja teoriaopinnoista, väli- ja loppukokeista, näyttökokeista sekä itseopiskelusta.

Koulutus kestää kokonaisuudessaan noin 10 kuukautta.

Koulutukset järjestetään Helsingissä.

TARJOUS 3300€ on voimassa 31.6. saakka jonka jälkeen hinta nousee

(ovh 3845€ | voidaan maksaa 1-8 erässä)

Lue lisää ja laita hakemus sisään seuraavaan alkavaan pt-koulutukseen

ilmoittautuminen pta leveä

Koulutusjaksojen sisällöt

1. jakso (2 pv): Sinä personal trainerina 

 • Mitä personal trainerin työ voi olla ja kuinka otan ensiaskeleet liikunta-alalla?
 • Alkukartoitus, tavoitteet, konkreettiset suunnitelmat, motivointi ja seuranta
 • Erikoistuminen Personal trainerin työssä
 • Erilaiset asiakasprofiilit ja toimiminen heidän kanssaan
 • Ohjaamisen perusteet (kuinka toimia asiakkaiden kanssa valmennustilanteessa) (jatkuu läpi koulutuksen)
 • Harjoitusmuodot: kehonpainoharjoittelu, kuntosaliharjoittelu, vapaapainoharjoittelu, kestävyysliikunta jne.
 • Yleiskatsaus fysiologiaan ja anatomiaan
 • Starttilaukaus omien palveluiden markkinointiin
 • Käytännönharjoitukset lihaskuntoharjoittelussa(perusliikemallit) (6h)

2. jakso (2 pv): Lihaskunto- ja voimaharjoittelu

 • Fysiologia ja anatomia – perusteet
 • Harjoittelun perusteet, kokonaisuuden hahmottaminen ja suunnittelu
 • Periodisointi ja asiakkaiden erilaiset tavoitteet
 • Voimaharjoittelun perusliikemallit
 • Käytännönharjoitukset ja ohjausharjoitukset (6h)
 • Harjoitusasiakkuuden valmistelu (palautus 8. jaksoon mennessä)

3. jakso (2pv): Kahvakuulilla harjoittelu (UUSI OSA – yhteistyössä IKSA Kahvakuulakoulutuksen kanssa)

 • Kahvakuulilla nostamisen perusteet ja perusliikemallit
 • Ryhmävalmentaminen ja kahvakuulatuntien suunnittelu
 • Toiminnallisen harjoittelun perusteet
 • Käytännönharjoitukset  ja ohjausharjoitukset (10h)
 • (Näyttökoe tehtävissä erikseen saadakseen IKSA Kettlebell Coach -tutkinnon)

4. jakso (3 pv): Ravitsemus ja henkinen hyvinvointi + kuntosaliharjoittelu

 • Ravitsemustiedon rakentuminen ja ravitsemuksen merkitys valmennuksessa
 • Ravitsemuksen lähtökohdat, tietojen hankkiminen ja käyttö
 • Terveyttä ja hyvinvointia tukevan syömisen perusteiden ymmärrys
 • Eri ravintosuuntaukset, yksilölle sopivan mallin hakeminen
 • Ravinto-ohjelmien laatiminen ja arviointi
 • Ravintolaskenta
 • Henkisen hyvinvoinnin elementit ja niiden vieminen valmennustyöhön (mm. hengitysharjoitteiden hyödyntäminen)
 • Yksilölliset tarpeet ja haasteet
 • kuntosaliharjoittelun ABC (6h)
 • Muut käytännönharjoitukset (3)

5. jakso (2 pv): Kestävyysharjoittelu, testaaminen ja seuranta, juoksu

 • Kestävyysharjoittelun teoria ja käytäntö
 • Tuki- ja liikuntaelimistösairaudet, muut erityisryhmät
 • Yksilölliset erot, eri lajien vaatimukset ja harjoittelumuodot
 • Testaaminen, testien suunnittelu ja tulkinta
 • Luonnollisen juoksun tekniikka – milloin juoksutekniikan korjaaminen on tarpeellista
 • Käytännönharjoitukset ja testausharjoitukset (5h)
 • Ravitsemus erityisryhmien tukena (etäluento erikseen ilmoitettuna ajankohtana)

6. jakso (2pv): Kehonpaino- ja liikkuvuusharjoittelu

 • Kehonpainoharjoittelun perusteet (jatkuu 8. jaksossa)
 • Liikkuvuusharjoittelun perusteet (jatkuu 8.jaksossa)
 • Miksi, kenelle, miten ja missä määrin?
 • Liikeratojen ja liikemallien testaaminen, yleisimmät ongelma-alueet
 • Faskian eli lihaskalvojen teoreettinen ymmärtäminen ja tiedon hyödyntäminen valmentamisessa
 • Harjoitusten yhdistäminen ohjelmiin ja arkeen
 • Eri metodeihin tutustumista mm. , pariharjoitukset, jännitys-rentoutus, painoilla tehtävät venytykset jne.
 • Movement Stick -harjoittelusysteemiin tutustuminen
 • Käytännönharjoitukset ja ohjausharjoitukset (9h)

7. jakso (2pv): Painonnostoliikkeet, voimaharjoittelun käytäntö ja suunnittelu

 • Lajianalyysi ja sen käyttö harjoittelun suunnittelussa
 • Lajispesifinen harjoittelu ja lajivoiman merkitys
 • Ohjelmointi ja kausisuunnitelmien teko
 • Painonnostoliikkeet, tukeva harjoittelu painonnostoa varten, yleisimpien ongelmakohtien ratkominen
  Käytännön harjoitukset (9h)

8. jakso (2pv): Movement -harjoittelu, venyttely, markkinointi ja brändäys

 • Movement -harjoittelu
 • Monipuolisen venyttelyn perusteet
 • Markkinointi ja brändäys
 • Näyttökokeiden suorittaminen
 • Käytännönharjoitukset ja ohjausharjoitukset (6h)

Ilmoittaudu mukaan tästä:

PTA-studio Ilmoittaudu koulutuksiin matala