fbpx

Bodyweight Training Coach – level 1

Movement System ja sen ensimmäinen osa Bodyweight Training Coach -koulutus, edustavat Suomessa täysin uudenlaista tapaa kehittää vahvempi, liikkuvampi ja kaikin puolin terveempi keho.

Koulutusohjelman perusrunko antaa valmiit ja toimivat progressiot kehonpainoliikkeisiin, tutustuttaa Movement -harjoitteluun ja antaa hyviä työkaluja liikkuvuuden kehittämiseen. Koulutussisältö tukeutuu vahvasti telinevoimistelun perusteisiin ja periaatteisiin, mutta oppeja on muokattu siten, että ne ovat toimivia myös aikuisille

FOUNDATION –liikkeillä kehität tarvittavan kuntopohjan, jolloin lihakset, jänteet ja muut tukikudokset vahvistuvat haasteellisempia liikkeitä varten. Jokainen liike on pilkottu osiksi, joita kehon vahvistuessa voidaan lähteä yhdistelemään isommiksi kokonaisuuksiksi. Nämä progressiot ovat toimivan harjoittelun sydän! Ilman niitä kehittyminen on todella vaikeaa ja voi johtaa jopa ilkeisiin loukkaantumiskierteisiin.

MOVEMENT –liikkeet tuovat harjoitteluun mielekkyyttä ja tarjoavat toisaalta kokeneellekin henkilölle uusia haasteita, joissa yhdistyvät voima, liikkuvuus ja kehonhallinta. Optimitilanteessa harjoittelu on improvisoitua liikkumista asennosta toiseen ilman ennakkoon määriteltyjä sarjapituuksia, tai toistomääriä! Tarkemmin Movement -harjoitteluun perehdytään Movement & Mobility Coach – koulutuksessa.

LIIKKUVUUS –harjoitteissa keskitytään nimensä mukaisesti erilaisiin tapoihin parantaa liikkuvuutta. Tässä apuvälineinä voidaan käyttää mm. puolapuita, kuminauhoja ja / tai harjoittelupartneria.

RENGASHARJOITTELU Koulutuksen toisessa jaksossa keskitytään syvemmin rengasharjoitteluun, mutta perusteet käydään läpi jo ensimmäisessä osiossa ja oppiminen jatkuu koko koulutusohjelman ajan. Rengasharjoittelu on yksi haasteellisimpia harjoittelumuotoja ja huolimattomasti rakennettu kuntopohja on varma tie loukkaantumisiin. Maltti on valttia, sillä usein voimat kehittyvät nopeammin, kuin sidekudokset ja muut tukirakenteet.

Sisältö on esitetty vain pääpiirteittäin ao. listassa. Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja muista koulutukseen liittyvistä asioista voit tiedustella pääkouluttaja Jukka Rajalalta: jukka@compactfit.com / 0400 866 072

Koulutuksen sisältö:

FOUNDATION

vartalon oikeat asennot ja kyky ylläpitää asentoja
lapatuki
keskivartalon tuki
perusvoimaliikkeet progressioineen ylä – ja keskivartalolle (mm. leuanveto ja eri tasoissa tehdyt punnerrukset)
perusvoimaliikkeet progressioineen alavartalolle
plyometriikka, alkeet ( kimmoisuus- ja hyppyharjoitteet)
käsitasapainoilu ( mm. frog stand)
SAS ( straight arm strength), alkeet
käsilläseisonta –progressio, osa 1
käsilläseisontapunnerrus, osa 1

MOVEMENT

Movement – harjoittelun perusteet ja idea

LIIKKUVUUS

liikkuvuusharjoitteet selkärangalle ja kullekin päänivelelle, sekä liikkeiden yhdistäminen voimaharjoitteisiin
siltaharjoitteet
Mobility- harjoitteet ( kts. Movement & Mobility Coach)
spesifejä nivelen aluetta vahvistavia harjoitteita

RENGASHARJOITTELU

etunojapunnerrus –progressio
dippipunnerrus –progressio
german hang ja skin the cat
muscle up -progressio, alkeet ( jatkuu level 2)

OHJELMOINTI JA HARJOITUSOHJELMIEN SUUNNITTELU

BAS (bent arm strength)
SAS (straight arm strength)
Staattinen – ja dynaaminen voima
Asiakkaan ohjaaminen ja liikkeiden ymmärtäminen ohjaajan näkökulmasta
Kyky kehittää taitoja eristetyistä liikkeen osista, kokonaisiksi liikkeiksi ja aikanaan yhdeksi sulavaksi liikkumiseksi